قوانین و مقررات سایت ماهی میگو

کاربر گرامی لطفاً موارد زیر را جهت استفاده بهینه از خدمات و برنامه های کاربردی ماهی میگو به دقت ملاحظه فرمایید.
ورود کاربران به وب سایت ماهی میگو که به هر مقصود و به هراندازه‌ای از سایت ماهی میگو استفاده نماید به معنای آن است که از تمام قوانین و مقررات سایت آگاهی کامل دارد و آن را به‌صورت کامل پذیرفته و تابع آن می‌باشد.

شرایط و قوانین استفاده از سرویس ها و خدمات ماهی میگو

تاریخ آخرین به‌روزرسانی صفحه قوانین و مقررات سایت ماهی میگو 1399/08/22 بوده است و فرض بر این است که حداکثر تا 14 روز پس از این تاریخ کاربران سایت آن را مطالعه کرده و از مفاد آن کاملا آگاه هستند. ماهی میگو می‌تواند برای ارائه بهتر خدمات خود، نسبت به‌روز رسانی و ایجاد تغییرات در قوانین و مقررات سایت، با ذکر دقیق تاریخ، اقدام نماید و از کاربران هم انتظار می‌رود نسبت به تغییرات انجام پذیرفته آگاهی کامل کسب نمایند.

صفحه قوانین و مقررات حاضر به‌مثابه یک توافق است که به‌موجب ماده 10 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران یک قرارداد قانونی و لازم‌الاجرا تلقی می‌گردد و کلیه کاربران و اشخاصی که به هر نحوی و با هر وسیله‌ای از سایت ماهی میگو استفاده می‌نمایند تابع این توافق هستند.